Osveta

Občianske združenie ŠOK - Šport Osveta Kultúra sa zameriava v oblasti osvety najmä na prebudenie záujmu verejnosti v  celospoločenských otázkach. Našim cieľom je informovať a predkladať zaujímavé témy, ktoré rozprúdia verejnú diskusiu. Veríme totiž, že len pokiaľ spoločnosť prejaví záujem o zmenu a prinesie konkrétne návrhy, môže sa úroveň demokracie a kvalita života na Slovensku posunúť opäť o krok ďalej.

Svoje ciele v oblasti osvety napĺňa ŠOK - Šport Osveta Kultúra najmä prostredníctvom organizácie verejných diskusií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj na iných miestach. Naša osvetová činnosť je však omnoho širšia a postupne k nej pribúda organizácia ďalších podujatí a akcií.

Viac informácií nájdete v sekcií Osveta.