Sympózium tento rok podporí aj Fond na podporu umenia


Drevosochárske sympózium Zborov aj s podporou od Fondu na podporu umenia.

Drevosochárske sympózium Zborov 2018 sa bude konať v našej réžii po piaty raz a návštevníci sa veru majú na čo tešiť aj počas tohto „mini-jubilejného“ ročníka.

Nosnou tému opäť budú osobnosti miestnych dejín, no hlavných chodom bude monumentálny pamätník venovaný koncu prvej svetovej vojny, ktorá sa ničivým spôsobom podpísala aj na dejinách obce Zborov. Práve cez dejisko nášho sympózia totiž viedla zákopová línia, a preto sme sa rozhodli pripomenúť si veľké výročie aj prostredníctvom umenia a vzdať úctu všetkým padlým.

S radosťou taktiež konštatujeme, že tohtoročné sympózium bolo podporené aj z Fondu na podporu umenia, a to sumou EUR 2.000,-. Naše združenie tak uspelo v boji o ďalší grant, ktorý poslúži na skvalitnenie našich tohtoročných aktivít.

osveta: 
kultura: