Skočiť na hlavný obsah

Kontakt

ŠOK občianske združenie

Zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37923

info@sokoz.sk
sportosvetakultura@gmail.sk

Nedbalova 11,
949 12, Nitra
IČO: 42207436

ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK5675000000004030569810 (ČSOB)