stanovy

Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Preambula

Aby kultúrny odkaz našich predkov našiel svojich nasledovateľov, aby spoločnosť mala ducha
a nie iba matériu. Aby angažovanosť našla svojich ctiteľov a každý zmysluplné využitie voľného
času.

Tags: 
Subscribe to RSS - stanovy